banner routecontact wiezijnwij

luisteren route vragen

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit de predikant, vier ouderlingen en drie diakenen. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente en de opbouw van de kerk. De kerkenraad vergadert eenmaal per maand.

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het bezoeken van de gemeenteleden. Daartoe leggen zij huisbezoeken af en pastorale bezoeken bij ziekte, overlijden, geboorte e.d.
Onze gemeente is in vier wijken verdeeld:
- Wijk 1: 's Gravenmoer, Rijen, Breda, Raamsdonk - ouderling Johan Bennink, tevens scriba
- Wijk 2: 's Gravenmoer, Oosteind - ouderling Joop van Belle
- Wijk 3: Oosterhout, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Rijen, Breda - ouderling Hans Molenaar
- Wijk 4: Sprang-Capelle, Dongen, Oosteind, Loon op Zand, Waalwijk, Waspik - ouderling Jan Evert Doolaard
De diakenen dragen zorg voor zaken rond hulpverlening in eigen gemeente en wereldwijd. Zie voor meer informatie Diaconie

Cookie