banner routecontact wiezijnwij

 routevragen

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit de predikant, vijf ouderlingen en drie diakenen. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente en de opbouw van de kerk. De kerkenraad vergadert eenmaal per maand.

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het bezoeken van de gemeenteleden. Daartoe leggen zij huisbezoeken af en pastorale bezoeken bij ziekte, overlijden, geboorte e.d.
Onze gemeente is in vijf wijken verdeeld:
- Wijk 1: 's Gravenmoer, Rijen, Breda, Raamsdonk - ouderling Johan Bennink, tevens scriba
- Wijk 2: 's Gravenmoer, Oosteind - ouderling Ad Molenaar
- Wijk 3: Oosterhout, Geertruidenberg, Raamsdonksveer - ouderling Bas Verschuren
- Wijk 4: Sprang-Capelle, Tilburg,  Loon op Zand, Waalwijk, Waspik - ouderling Chris Feij
- Wijk 5: Breda, Oosterhout, Rijen, Dongen, Raamsdonkveer - ouderling Edwin Branderhorst
De diakenen dragen zorg voor zaken rond hulpverlening in eigen gemeente en wereldwijd. Zie voor meer informatie Diaconie

Cookie