banner routecontact wiezijnwij

 routevragen

Het beginoude kerk 1961

Op 30 november 1898 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk in ’s Gravenmoer gesticht.
Twee weken later werden de kerkenraadsleden bevestigd in hun ambt.
In 1905 deed de eerste predikant zijn intrede, dominee G. Klumper.
In de begintijd werd een houten kerk gebouwd aan de Waspikseweg. Zie foto.
Stukje bij beetje werden houten delen van de kerk vervangen door stenen. Eerst de gevels, later de zijmuren.
Toen dominee L. Baas in 1934 naar 's Gravenmoer kwam, werd voor hem een pand aan de Hoofdstraat gehuurd.
Twee jaar later kocht de gemeente haar eigen pastorie.
Er werd ook een heus kerkorgel aangeschaft voor de begeleiding tijdens de kerkdiensten, een zogenoemd pijporgel.
In 1967 maakte men plannen voor een nieuw kerkgebouw, omdat het oude in te slechte staat was geraakt.
De nieuwbouw was gereed in 1974.
Vanaf dat jaar zijn leden en gasten welkom in het kerkgebouw ‘Eben Haëzer’ aan de Kerkebosdreef in ’s Gravenmoer.

Lijst met predikanten:

Naam

Jaren

Ds. G. Klumper

1905 - 1915

Ds. L. Baas

1934 - 1939

Ds. J. Tolsma

1942 - 1948

Ds. W. de Graaf

1951 - 1957

Ds. C. van der Zaal

1960 - 1976

Ds. J. Groenleer

1978 - 1990

Ds. J.G. Brienen

1991 - 1996

Ds. W.P. de Groot

1998 - 2008

Ds. W.J.A. Ester

2010 - 2022

Cookie