luisteren route vragen

Samenwerkingen

Kindermiddagen

Al sinds 2006 worden door de Werkgroep Kinderwerk in het voorjaar enkele kindermiddagen georganiseerd.
Alle kinderen van de basisschool, dus alle 4-12 jarigen, zijn dan van harte welkom!
De middagen worden gehouden van 14.00- 16.00 uur, in en rondom ons kerkgebouw, steeds op een woensdag in februari, maart en april. Toegang is altijd gratis!
De kinderen die deze middagen bezoeken, komen niet alleen uit ’s Gravenmoer, maar ook uit omliggende plaatsen zoals bijvoorbeeld Rijen en Sprang-Capelle.
De data voor de kindermiddagen zijn ieder voorjaar te vinden op deze website, maar er hangen ook posters in winkels, kerken en op scholen.
Door een afwisselend programma, hopen we ieder kind iets leuks te bieden. Zo is er vaak een spelmiddag, een knutselmiddag en een middag met een buitenprogramma, bijvoorbeeld een speurtocht of een vossenjacht.
Ieder jaar werken we rondom een thema dat te maken heeft met de Bijbel of met het christelijk geloof. Dat thema komt op allerlei manieren tot uiting in de verschillende onderdelen van de middagen. Door middel van bijvoorbeeld een sketch, lied of spel hopen we zo het evangelie aan de kinderen door te geven.

Kindermiddagen 2017 : ‘Vertel het maar !’ – een terugblikimage007

Weet je nog...? Daar ging het over op 15 februari, de eerste kindermiddag van dit seizoen.
Dat was een knutselmiddag, we maakten toen een kaarsenstandaard maakten. En we ontdekten hoe belangrijk het is om niet te vergeten wie God is en hoe Hij elke dag voor je zorgt.
Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om goed te luisteren. En we kwamen er achter dat dat best lastig is, door heel veel spelletjes die we op de 2e middag in maart deden; bv. geluiden raden, praten door een blikjestelefoon, ik ga op reis en neem mee..,hints en nog meer.
De laatste middag, 19 april, kregen we opnieuw bezoek van de oude man, deze keer had hij een boek meegenomen, waaruit zijn opa al had voorgelezen. Een boek vol bijbelverhalen, om door te vertellen- ook nu nog steeds. En daarna zijn we aan de slag gegaan: we hebben geknutseld,rollen geoefend en verkleedkleren aangedaan. Dat was even hard werken, maar toen waren we klaar voor de voorstelling van die middag! En zo hoorden we het verhaal van de Here Jezus, Zijn werk, maar ook lijden, sterven en opstanding..en dat het verhaal hiermee nog niet af is...
Wat was het mooi om samen -met een aantal ouders,opa en oma’s en andere belangstellenden- hiernaar te kijken of mee te doen en zo de kindermiddagen 2017 af te sluiten.

Foto’s kijken? Dat kan in ons fotoboek- kindermiddagen 2017

Luisteren naar het kinderlied: Themalied 2017

 

 

Boekentafel

Vanwege het teruglopende bezoek is besloten vanaf 1november 2015 te stoppen met de boekentafel.

Voor de aanschaf van Christelijk boeken verwijzen we naar boekhandel Het Gouden Lint uit Sprang-Capelle.

 

 

Bidden voor Brabant

biddenBrabant1Een aantal voorgangers heeft gemeend dat het goed is om als voorgangers van de diverse kerkgenootschappen in Noord- Brabant samen te komen om te bidden voor de verbreiding van het evangelie in Brabant en voor elkaar.
Samen bidden voor Brabant! Wij geloven in de kracht van het gebed!

In februari 2013 is de eerste bijeenkomst geweest.
Sinds die tijd wordt deze interkerkelijke bijeenkomst twee maal per jaar, van 9.30 uur tot ong. 13.00 uur, gehouden in ’s Gravenmoer.
Ook het toerusten en bemoedigen van elkaar heeft de aandacht. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd.
Ter afsluiting van de ochtend wordt de aanwezigen een lunch aangeboden. Op deze wijze is er ook tijd voor het persoonlijke contact en ontmoeting.

Nieuwsgierig? Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de facebookpagina van Bidden voor Brabant. Hier vindt u het laatste nieuws. 

https://www.facebook.com/Bidden-voor-Brabant-840526772725248/

Ook kunt u contact opnemen met:
Jan Boom, predikant Ned. Herv. Kerk ’s Gravenmoer, tel 0162-312264
Jan Willem Ester, predikant Chr. Geref. Kerk ’s Gravenmoer, tel.0162-220338
Rick Verkijk , voorganger Evangeliegemeente Dongen, tel. 0162-319902 

Cookie