Wat doen wij Samenwerkingen

luisteren route vragen

Samenwerkingen

Kindermiddagen

Sinds 2006 worden door de Werkgroep Kinderwerk in het voorjaar kindermiddagen georganiseerd.
Alle kinderen van de basisschool, dus alle 4-12 jarigen, zijn dan van harte welkom!
De middagen worden gehouden van 14.00- 16.00 uur, in en rondom ons kerkgebouw, steeds op een woensdag in februari, maart en april. Toegang is altijd gratis!
De kinderen die deze middagen bezoeken, komen niet alleen uit ’s Gravenmoer, maar ook uit omliggende plaatsen zoals bijvoorbeeld Rijen en Sprang-Capelle.
De data voor de kindermiddagen zijn ieder voorjaar te vinden op deze website, maar er hangen ook posters in winkels, kerken en op scholen.
Met een afwisselend programma hopen we ieder kind iets leuks te bieden.
Zo is er vaak een spelmiddag, een knutselmiddag en een middag met een buitenprogramma, bijvoorbeeld een speurtocht of een vossenjacht.
Ieder jaar werken we rondom een thema dat te maken heeft met de Bijbel of met het christelijk geloof. Dat thema komt op allerlei manieren tot uiting in de verschillende onderdelen van de middagen. Door middel van bijvoorbeeld een sketch, lied of spel hopen we zo het evangelie aan de kinderen door te geven.

In 2016 zijn er weer drie kindermiddagen gehouden met het thema ‘schatgraven’.
En dat is : op zoek gaan naar een schat, goed kijken, dingen ontdekken, bewaren...
Er zijn schatkisten gemaakt ( van wijnkistjes), een levend ganzenbordspel gespeeld over Paulus- die ook een schat had ontdekt en iedereen erover vertelde; en de laatste middag gingen we op pad : heerlijk naar buiten om te zoeken wat je allemaal nodig hebt om een schat te vinden en dat was bv. een metaaldetector!
We hebben samen met alle kinderen genoten van de leuke middagen ! Maar ook van het bezoek van de strandjutter, die elke middag even langskwam om te vertellen over zijn zoektocht op het ‘Dongens strand’.

En.. we hebben ook heel wat ontdekt , wist u / jij nl dat :image007
  • de bijbel is als een schatkist, waar je hele mooie dingen in kunt lezen en vinden ?
  • je soms hulp nodig hebt om alles te vinden en te begrijpen wat in de Bijbel staat ?
  • Jezus de grootste schat is, waar de Bijbel over vertelt ?
  • jij ook kostbaar en waardevol bent voor God ?
Je bent een parel in Gods hand !
Foto’s kijken? Dat kan in ons fotoboek.
------------------------------------------------------
De kindermiddagen 2017 zijn al bekend :
op 15 februari is de knutselmiddag,
op 15 maart een spelletjesmiddag
en de laatste middag wordt op 19 april gehouden.
Allemaal rond het thema : ‘Vertel het maar!’

Boekentafel

Vanwege het teruglopende bezoek is besloten vanaf 1november 2015 te stoppen met de boekentafel.

Voor de aanschaf van Christelijk boeken verwijzen we naar boekhandel Het Gouden Lint uit Sprang-Capelle.

 

 

Bidden voor Brabant

biddenBrabant1Een aantal voorgangers heeft gemeend dat het goed is om als voorgangers van de diverse kerkgenootschappen in Noord- Brabant samen te komen om te bidden voor de verbreiding van het evangelie in Brabant en voor elkaar.
Samen bidden voor Brabant! Wij geloven in de kracht van het gebed!

In februari 2013 is de eerste bijeenkomst geweest.
Sinds die tijd wordt deze interkerkelijke bijeenkomst twee maal per jaar, van 9.30 uur tot ong. 13.00 uur, gehouden in ’s Gravenmoer.
Ook het toerusten en bemoedigen van elkaar heeft de aandacht. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd.
Ter afsluiting van de ochtend wordt de aanwezigen een lunch aangeboden. Op deze wijze is er ook tijd voor het persoonlijke contact en ontmoeting.

Nieuwsgierig? Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de facebookpagina van Bidden voor Brabant. Hier vindt u het laatste nieuws. 

https://www.facebook.com/Bidden-voor-Brabant-840526772725248/

Ook kunt u contact opnemen met:
Jan Boom, predikant Ned. Herv. Kerk ’s Gravenmoer, tel 0162-312264
Jan Willem Ester, predikant Chr. Geref. Kerk ’s Gravenmoer, tel.0162-220338
Rick Verkijk , voorganger Evangeliegemeente Dongen, tel. 0162-319902