routevragen

SKCI (STICHTING KINDERTEHUIS CHENNAI INDIA)
Chennai4

Christelijk kindertehuis in Chennai
De Republiek India in Zuid-Azië is een immens groot land. Er wonen circa 1.130.000.000 mensen. Op China na is India het land met de meeste inwoners.
Taal, religie en het kastensysteem zijn de belangrijkste factoren die de positie van de Indiërs in de maatschappij bepalen.
Hoewel India een van de snelst groeiende economieën heeft, leeft ongeveer 30 % van de bevolking onder de armoedegrens.
Het overgrote deel van de bevolking is hindoe en ongeveer 3 % is christen.
Chennai , in het zuidoosten van India, is een stad met ruim 9 miljoen inwoners.
Tamils maken in deze stad de meerderheid van de bevolking uit. De spreektaal is Tamil, met Engels als tweede taal.
Chennai is de thuishaven van dominee Prem KumarPandian, de initiatiefnemer van het kindertehuis in Chennai.

Verzorging, scholing en vorming van wees- en halfwees-kinderen.
Sinds de tsunami van 26 december 2004 zijn er in zuidoost India als gevolg van overlijden, verslaving van een of beide ouders, en armoede, veel gebroken gezinnen.
Pastor Prem heeft zich het lot aangetrokken van kinderen die hiervan de dupe zijn. Hij heeft daartoe de stichting Children Home India opgericht en geeft kinderen onderdak, eten, kleding, medische zorg en christelijk onderwijs. De stichting werkt met vrijwilligers. Zo kan elke euro rechtstreeks ten goede komen van de kinderen en het tehuis.

Doel van het project
Het doel van het project is de kinderen zodanig toe te rusten dat ze vanaf hun 18e jaar zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Tot hun 14e jaar ontvangen ze christelijk onderwijs, van hun 14e tot 18e jaar kunnen ze een beroepsopleiding volgen.
Jezus zegt in Matteus 19:14: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ 
Hij heeft oog voor de kleinsten, maar ook de armsten onder ons. Laten wij dat voorbeeld volgen.

Chennai1

Gegevens SCKI
Voorzitter: Hans Molenaar:
puritanstudent @outlook.com
Secretaris: Prem Pandian:
prempandia @gmail.com
www.scki.org
E-mail: info @scki.org
Tel. 020.221.28.60
KvK 1808716
NL47INGB0004951897

Adres India:
Children Home India, 2/167, East Coast Road,
Injambakkam, Chennai—600041 India