routevragen

Bidden voor Brabant

biddenBrabant1Een aantal voorgangers heeft gemeend dat het goed is om als voorgangers van de diverse kerkgenootschappen in Noord- Brabant samen te komen om te bidden voor de verbreiding van het evangelie in Brabant en voor elkaar.
Samen bidden voor Brabant! Wij geloven in de kracht van het gebed!

In februari 2013 is de eerste bijeenkomst geweest.
Sinds die tijd wordt deze interkerkelijke bijeenkomst twee maal per jaar, van 9.30 uur tot ong. 13.00 uur, gehouden in ’s Gravenmoer.
Ook het toerusten en bemoedigen van elkaar heeft de aandacht. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd.
Ter afsluiting van de ochtend wordt de aanwezigen een lunch aangeboden. Op deze wijze is er ook tijd voor het persoonlijke contact en ontmoeting.

Nieuwsgierig? Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de facebookpagina van Bidden voor Brabant. Hier vindt u het laatste nieuws. 

https://www.facebook.com/Bidden-voor-Brabant-840526772725248/

Ook kunt u contact opnemen met:
Jan Boom, predikant Ned. Herv. Kerk ’s Gravenmoer, tel 0162-312264
Jan Willem Ester, predikant Chr. Geref. Kerk ’s Gravenmoer, tel.0162-220338
Rick Verkijk , voorganger Evangeliegemeente Dongen, tel. 0162-319902 

Cookie