routevragen

Arm in Arm is een werkgroep van alle kerken in de gemeente Dongen die zich inzet voor mensen in kwetsbare situaties. Van Loketbegeleiding tot Ondersteuning. Elk mens verdient een menswaardige manier van leven. Daar zet de werkgroep zich voor in.
Na een afspraak wordt er een huisbezoek afgelegd waarin een luisterend oor wordt geboden en de situatie in kaart wordt gebracht.
Daarna wordt bekeken wat de werkgroep, in samenwerking met instanties waarmee wordt samengewerkt, daadwerkelijk kan betekenen.
Alle informatie over de werkgroep is te vinden op de website: www.arminarmdongen.nl
Hierop staat ook het aanmeldformulier en de telefonische bereikbaarheid.