routevragen

God Bless You HomesGBYHP1080749

Stichting God Bless You Homes zet zich in voor de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale, Kenia.
Wezen, halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen vormen een zeer kwetsbare groep. Juist deze groep willen wij een kans geven op een betere toekomst.
Goed onderwijs is essentieel om hen toe te rusten voor hun toekomst., zodat zij in staat zullen zijn om straks hun plek in de, zich snel ontwikkelende, samenleving van Kenia in te kunnen nemen. Hierdoor zal de vicieuze cirkel van armoede die van generatie op generatie doorgaat doorbroken worden.

Om dit te realiseren heeft GBYH:

Homes
Twee huizen (homes) in waar kinderen worden opgevangen door pleegouders in een liefdevolle thuissituatie. De kinderen zijn in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar. Veruit de meeste kinderen hebben geen andere plek meer om naar toe te gaan. De homes zijn hun thuis!!!

Elim Star Academy
Dit is de basisschool waar 225 kinderen onderwijs ontvangen van babyclass tot en met klas 8. Zij komen uit verschillende klassen van de bevolking. Echter 70% komt uit de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks het schoolgeld betalen. De leerlingen krijgen elke dag een beker pap en een warme maaltijd.
Op 13 maart 2015 is het nieuwe schoolgebouw geopend.

God Bless You High SchoolGBYHHighschoolstudenten
Op de middelbare school krijgen 230 studenten in de leeftijd vanaf 14 tot 20 jaar les. De studenten komen uit heel Kenia. Veel van de studenten zijn wees, half wees en/of komen uit kansarme gezinnen. Een groot aantal heeft ondanks hun jonge leeftijd traumatische ervaringen achter de rug. Er wordt elke dag een warme maaltijd aan de studenten verstrekt. Alle studenten verblijven op de kostschool.

Cookie