banner_watdoenwij.jpg

 routevragen

JeugdwerkIMG 1669

Oppas
Voor 0-4 jaar

De oppas tijdens de vieringen op zondag is voor de meeste kinderen de eerste kennismaking met de kerk.
Wij vinden het belangrijk dat de jongsten zich veilig en op hun gemak voelen bij de oppas. Hun ouders kunnen met een gerust hart deelnemen aan de viering.
We organiseren de oppas in zowel de ochtend- als middagdiensten. Een volwassene zorgt er samen met een jongere vanaf 12 jaar voor dat de kinderen lekker kunnen spelen. NB: tijdens de zomervakantie geldt een aangepast oppasrooster voor de middagdiensten. 

Kindernevendienst tijdens de vieringen
Voor 4-12 jaar

De kindernevendienst wordt gegeven door een lid van de gemeente.
De nevendienst vindt plaats tijdens de viering. Vandaar de naam NEVENdienst.
Vóór de preek gaan de kinderen  naar een andere ruimte. Na de preek komen zij weer terug om samen met de gemeente de viering af te sluiten.
De nevendienst is bedoeld om kinderen op hun eigen niveau de bijbel te leren kennen. We helpen ze te begrijpen wat de bijbel voor hun eigen leven kan betekenen.
De leiding werkt volgens de methode ‘Vertel het maar’. De stof wordt aangeboden op het niveau van het kind. De verwerking van het bijbelthema dat aan de beurt is, doen we middels gesprekjes, knutselwerkjes, puzzels of quiz/spel.
Frequentie nevendiensten
Elke zondagmorgen (10.00-11.00) is er kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Eens per 2 weken tijdens de zondagmiddagviering (17.00 -18.00) is er nevendienst voor kinderen vanaf 8 tot 12 jaar (kinderen t/m groep 8 van de basisschool).

Club Immanuël
Voor 8-12 jaar

Eens per 2 weken komen de kinderen van 8 tot 12 jaar op dinsdagavond bij elkaar in de kerk. De club is van 18.45 tot 20.15 en wordt gegeven door twee enthousiaste clubleiders.
Kinderen beginnen steeds eerder na te denken over geloven en God.
Doel van de club is daarom om kinderen op een speelse manier te laten ontdekken wie God voor hen is. Er wordt een verhaal verteld, een quiz of spel gespeeld of geknutseld.
Speciale avonden zijn Sinterklaas, Pasen en Kerst en jaarlijks wordt een uitje georganiseerd. Ook voor iemand die nog niet zo veel weet over God of geloof kan deze club leuk zijn.

De Klub
Voor 12-16 jaar

Eens per 2 weken ontmoeten de jongeren van 12 tot 16 jaar elkaar op vrijdagavond.
De avond begint om 19.30 en duurt meestal tot 21.30 uur. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en een band op te bouwen. Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan over wat we nu eigenlijk geloven en hoe je dat toepast in je dagelijks leven.
En verder leren we elkaar beter kennen door samen leuke activiteiten te doen.
Denk aan een filmavond, Sinterklaas, kerstavond, spelletjes, uitjes, acties voor een goed doel. De Klub wordt gegeven door 4 enthousiaste jeugdleiders, waarvan er altijd 2 aanwezig zijn. De avond wordt telkens afgesloten met het bakken van frikadellen.
Nieuwsgierig geworden of wil je een keer een vriend(in) meenemen? Dat mag!

Jeugdvereniging ‘Shalom Shalam’
Voor 16 jaar en ouder

Elke 2 weken komt de vereniging ‘Shalom Shalam’ voor de jeugd van 16 jaar en ouder bij elkaar.
De jeugd treft elkaar in een eigen jeugdhonk in de buurt van 's Gravenmoer.
Direct na de middagdienst rond de klok van 18.00 uur vertrekt de groep om in het honk te starten met een gezamenlijke maaltijd. Daarna begint het programma met een onderwerp uit de bijbel dat door twee jongeren is voorbereid.
Er wordt gediscussieerd en gezongen en er is ruimte om gezellige dingen te doen zoals het kijken naar films of bij mooi weer gezellig buiten te zijn, rondom de vuurkorf.
De jeugdvereniging is aangesloten bij Refolution Dordt.
Hierdoor ontmoeten jeugdverenigingen van verschillende kerken elkaar in activiteiten. Bijvoorbeeld: een gala, het kampweekend, meet & greet en themazondagen. Nieuwsgierig geworden en wil je een keertje komen kijken of meedoen? Welkom!

De jeugdraad: overleg voor jeugdwerk met een hart

Is goed jeugdwerk mogelijk als alle clubs en verenigingen hun ding doen en niet weten wat er leeft en speelt in de andere groepen? Nee! Wij denken dat dit niet mogelijk is. Het is noodzakelijk om van elkaar te weten wat er gebeurt, kennis en ervaringen te delen en programma's af te stemmen. En deze dingen te brengen in dank en gebed bij God! Onze kerk heeft daarom de jeugdraad in het leven geroepen als overkoepelend orgaan van al het jeugdwerk.

De jeugdraad valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De raad bestaat uit de voorzitter, een afgevaardigde van de kerkenraad (jeugdouderling of diaken), een afgevaardigde van de jeugdconsulenten en afgevaardigden van de volgende groepen:

• oppas (0 t/m 4 jaar)
• ochtendnevendienst (4 t/m 8 jaar)
• jeugdclub Immanuel (8 t/m 12 jaar)
• middagnevendienst (8 t/m 12 jaar)
• jeugdclub De Klub (12 t/m 15 jaar)
• Jeugdvereniging Shalom Salam (16+)
• catechisatie (12+ jaar)
• catechisatie (16+ jaar)
• werkgroep WKW

We werken samen aan de hand van het jeugdwerkbeleidsplan en natuurlijk op basis van de praktijk. Jaarlijks wordt er minimaal 3 keer vergaderd waarbij het beleid en lopende jeugdwerk wordt besproken.

Cookie