banner watgelovenwij

luisteren route vragen

Missie

Onze missie is Gods liefde ontdekken, delen en doorgeven aan anderen.

Missie

Ontdekken
Wij willen Gods liefde ontdekken door Hem te leren kennen. 
We leren God kennen door de verhalen in de bijbel. Wij lezen in de bijbel hoe God met mensen omgaat. Daarin ontdekken wij hoe groot Zijn liefde voor mensen is.
Wij willen leven op basis van die liefde. Wij willen ontdekken wat Zijn wil is met ons leven. Wij willen Zijn naam verheerlijken.

Delen
Wij willen Gods liefde delen met elkaar.
We spreken over Gods liefde, wat het voor ons betekent. Onze gerichtheid op God zal ons leven veranderen. Het vraagt van ons trouw, gemeenschapszin en discipelschap. Het zal zichtbaar moeten zijn moeten in praktisch christendom, de hele week door.

Doorgeven aan anderen
Wij willen Gods liefde aan iedereen in onze omgeving doorgeven.
We willen vertellen wie Hij is. We willen een warme, gastvrije, open en laagdrempelige gemeente zijn. We willen mensen die Gods liefde nog niet kennen, uitnodigen met ons mee te doen. De uitnodiging geldt voor jongeren en ouderen: iedereen is van harte welkom in onze kerk.

Visie

Wij geloven dat God wil dat wij in liefde met Hem en met elkaar leven.
God vraagt dit van ons in de 10 geboden. Die staan in het bijbelboek Exodus, hoofdstuk 20. Jezus, Gods Zoon, vat deze geboden samen met het woord ‘liefde’. Dit is te lezen in het bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 22 vers 37.

In de wereld ontbreekt het nogal eens aan liefde.
De omgang met elkaar wordt vaak als koud en hard ervaren.
Door Gods grote liefde kan onze omgang met elkaar veranderen. God vraagt van ons dat wij die liefde tonen.
Wij willen een kerk zijn waar die liefde werkelijkheid is.
Een kerk waar we iets horen over de liefde van God, en waar die liefde ook gestalte krijgt in het omzien naar elkaar en naar anderen.

Cookie

Dagelijkse Bijbeltekst

31 januari 2023

  • dinsdag 31 januari 2023 - Jeremia 51:15-16
    Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht – als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind los uit zijn schatkamers. -- Jeremia 51:15-16