routevragen

Diaconaat

De diaconie: veel meer dan de wekelijkse collectediaconaat1
Door de hele bijbel heen lezen we dat God speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voetwassing van de discipelen tijdens het laatste avondmaal.
In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is. Daarbij hoort ook het opkomen tegen onrecht en misstanden.
De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf.

Missie
In het beleidsplan is de missie van de diaconie als volgt verwoord:
De diaconie maakt de liefde van Christus zichtbaar in de gemeente en in de wereld, met en voor anderen.
Wat betekent dit in de praktijk?
Het komt er op neer dat de diaconie mensen helpt die maatschappelijk in de knel zijn gekomen of die dat dreigen te komen. Daarnaast stimuleert de diaconie maatschappelijke betrokkenheid. Dit uit zich in diaconaat dichtbij en veraf.

Uitvoering
De gemeente vervult haar diaconale opdracht met hulp van de diakenen.
Hiervoor worden middelen ingezameld, beheerd en uitgedeeld. In de loop van de tijd heeft er een verbreding plaatsgevonden van de oorspronkelijke armenzorg naar maatschappelijke hulpverlening.
Behalve het verlenen van noodhulp heeft de diaconie een verwijzende taak.
Het signaleren van noden in de samenleving door gemeenteleden is een belangrijke voorwaarde om de diaconale taak inhoud te kunnen geven. Gemeenteleden worden daarom opgeroepen alert te zijn.
Onder de diaconale taken valt het omzien naar elkaar, niet alleen in onze directe omgeving maar wereldwijd. Concreet: van het faciliteren van het jaarlijkse bootreisje tot de uitzending naar Libanon en alles daar tussen in.

Diaconale projecten/collecten
Vanuit het deputaatschap in Veenendaal wordt elk jaar een projectenlijst samengesteld.
Ieder jaar steunen we met onze kerk projecten van deze lijst.
We willen hulp bieden door kleine, essentiële verbeteringen in persoonlijke leefomstandigheden te ondersteunen. Bijvoorbeeld hulp bij watervoorziening of microkredieten.
Onze doelen worden maandelijks vermeld in ons maandblad ‘Vredebode’.
Daarnaast worden in de gemeente periodiek collectes gehouden voor specifieke doelen, waar enkele van onze gemeenteleden actief bij betrokken zijn. Het betreft:
- God Bless You Homes;
- Stichting Christelijke Kindertehuizen India;
- Voedselbank De Baronie.

Red een Kind
Via ‘Red een Kind’ heeft onze gemeente een kind uit India financieel geadopteerd.
Momenteel is dat een jongen genaamd Karathmapundi.
Ieder die wil, kan ons adoptiekind groeten via een kaart.
De leus ‘Een groot plezier, een kleine daad, stuur een kaart!’ geldt hier ook.
Adres van Karathmapundi:
Red een Kind, t.n.v. naam adoptiekind en adoptiecode
Postbus 40169
8004 DD Zwolle

Hulpverlening intern/extern
Ondanks de relatieve welvaart in ons land is er een groeiend aantal mensen en gezinnen waar grote financiële zorgen zijn.
Hier ligt mogelijk een taak voor de diaconie. In de huidige economische situatie is de kans groot dat ook in onze eigen gemeente gezinnen of alleenstaanden in financiële zorgen komen. Diakenen kunnen zelf (nood)hulp verlenen of bemiddelen bij/contact zoeken met hulpverlenende instanties.

Vervoer naar de kerk
Gemeenteleden kunnen contact opnemen met de diaconie indien er vervoer nodig is naar de kerk of andere kerkelijke activiteiten. De diaconie zal in overleg met gemeenteleden een vervoersschema opzetten.

Cookie

Agenda

Juni 2024
Z M D W D V Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Geplande activiteiten

Geen evenementen

Geplande kerkdiensten